Понеделник 04, Март 2024г.
Публикувана на: 25.09.2020 г. (обновена на: 17.02.2021 13:00:00)

Отчет месечен "ОУД" 01 01 2020 - 31 08 2020 г.

Публикувана на: 25.09.2020 г. (обновена на: 17.02.2021 13:12:00)

Отчет месечен "Подкрепа за успех" 01 01 2020 - 31 08 2020 г.

Публикувана на: 25.09.2020 г.

Отчет месечен бюджет 01 01 2020 - 31 08 2020 г.

Публикувана на: 20.08.2020 г. (обновена на: 17.02.2021 13:57:00)

Отчет месечен "ОУД" 01 01 2020 - 31 07 2020 г.

Публикувана на: 20.08.2020 г. (обновена на: 17.02.2021 13:44:00)

Отчет месечен " Подкрепа за успех" 01 01 2020 - 31 07 2020 г.

Публикувана на: 20.08.2020 г.

Отчет месечен бюджет 01 01 2020 - 31 07 2020 г.

Публикувана на: 15.07.2020 г. (обновена на: 17.02.2021 13:25:00)

Отчет "Подкрепа за успех" месечен 01 01 2020 - 30 06 2020 г.

Публикувана на: 15.07.2020 г. (обновена на: 17.02.2021 13:09:00)

Отчет "ОУД" месечен 01 01 2020 - 30 06 2020 г.