Понеделник 25, Септември 2023г.
Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:01:00)

ПРОГРАМА  ЗА ОЦЕНКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

В ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, ГР. СВИЛЕНГРАД

 

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:05:00)

Програма за провеждането на начален инструктаж по правилата за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Свиленград 

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:44:00)

Програма за здравословни и безопасни условия на труд в ОУ "Любен Каравелов", гр. Свиленград

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:51:00)

П Р О Г Р А М А

за провеждане на периодично обучение по правилата за осигуряване

на здравословни и безопасни условия на труд

на ОУ „Любен Каравелов“, гр. Свиленград

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:59:00)

ПРОГРАМА

ЗА

ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ УЧЕБНА 2022/2023  ГОДИНА

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:32:00)

План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:48:00)

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:23:00)

ПЛАН за сигурност във връзка с чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма и Наредба 8121з-1225/27.09.2017 г.