Понеделник 04, Март 2024г.
Публикувана на: 20.03.2017 г. (обновена на: 20.03.2017 15:28:00)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 01 01 2017 Г. - 28.02.2017 Г.

Публикувана на: 20.03.2017 г. (обновена на: 20.03.2017 16:56:00)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" 01.01.2017 Г. - 28.02.2017 Г.

Публикувана на: 27.02.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.01.2017 Г. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

Публикувана на: 27.02.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.01.2017 Г. ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004

Публикувана на: 20.02.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ 01.01.2017 Г. - 31.01.2017 Г.

Публикувана на: 03.02.2017 г. (обновена на: 20.03.2017 16:38:00)

ПЛАН ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2017 Г.

Публикувана на: 03.02.2017 г. (обновена на: 20.03.2017 16:23:00)

БЮДЖЕТ ЗА 2017 Г. 

Публикувана на: 24.01.2017 г. (обновена на: 24.01.2017 14:22:00)

Отчет за касово изпълнение на бюджета с натрупване 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.