Вторник 16, Април 2024г.

История на училището

Основно училище "Любен Каравелов", гр. Свиленград се смята, че е основано през 1910 година в с. Ново село(дн.кв. "Капитан Петков Войвода) Хасковски окръг (дн. Област Хасково). Едно от най-старите действащи училища на територията на Община Свиленград. Данни за основаването му откриваме в летописната книга на училищшето, в която пише, че децата за първи път са ходили на училище през 1910 година. Училището се е помещавало в черквата на селото, която била малка сграда. През Балканската война (1912 г.) цялото село било унищожено, с него училището и църквата. През 1913 година местното население се завърнало в селото и децата отново започнали да ходят на училище, което се помещавало в къщата на дядо Петър (Прасата). След това, училището било преместено в къщата на Сербезов, след което било преместено пак в къщата на дядо Петър (Прасата). То се помещавало там до 1923 година, когато е издигната нова сграда, специално построена за училище. В тази сграда училището се помещава и до ден днешен. През 70-те години на ХХ век сградата е разширена, и училището се сдобива с двойно по-голяма учебна база. Към училището е построено и котелно помещение. През 2017 година в над 100-годишната история на училището за първи път е обособен и обзаведен физкултурен салон. Училището разполага и с най-зеления двор от всички училища в околността. В двора на училището има множество дърва от различни видове. Част от материално-техническата база е и обновен компютърен кабинет, които е снабден и с мултимедиен проектор.

През 1914/1915 учебна година, са се обучавали ученици само в I и II клас. Това продължило до учебната 1917/1918 година, през която се открива и III клас. От тази година започва и запазената архива. През 1919/1920 учебна година се открива и IV клас. Училището е начално до учебната 1931/1932 година. От тази година то става Основно училище до VIII клас, каквото е и до днес. От 2017 година, след промените в законодателството, основните училища са до VII клас, такова е и ОУ "Любен Каравелов", гр. Свиленград. 

Ученическите успехи през годините са главно в областта на спорта и народните танци. На "Стената на славата" в коридора на училището са поместени някои от най-значимите купи, медали и грамоти, печелени от ученици на различни общински, областни, национални и международни състезания. 

 

 

Сподели: