Вторник 16, Април 2024г.

      РЪКОВОДСТВО И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР. СВИЛЕНГРАД

 

                                                                   РЪКОВОДСТВО

 

СТЕФАН АТАНАСОВ КАЙМАКОВ

ДИРЕКТОР

 Владимир Радков Бъчваров Заместник-директор УД

Мая Пеева Люндева

Кремена Атанасова Боянова

Главен счетоводител

Оперативен счетоводител

 

 

                                                           ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

 

Данка Трифонова Стратиева

Старши учител начален етап

Дора Желязкова Йорданова

Старши учител начален етап

Кичка Илиева Георгиева

Старши учител начален етап

Цветанка Владимирова Александрова

Старши учител начален етап

   

Иван Христов Саманджиев

Педагогически съветник

Василена Ангелова Яйджиева

Учител ЦДО начален етап

Стела Тончева Тончева

Учител ЦДО начален етап

Веселин Христов Данев Образователен медиатор

Елена Желязкова Димитрова

Старши учител прогимназиален етап

Боряна Атанасова Станева

Старши учител прогимназиален етап

Мария Христова Димитрова

Старши учител прогимназиален етап

Иван Борисов Добряков

Учител прогимназиален етап

Георги Владимиров Станев

Старши учител прогимназиален етап

   

 

 

Сподели: