Понеделник 25, Септември 2023г.

             НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ НА ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР. СВИЛЕНГРАД

 

 

Владимир Радков Бъчваров

Заместник-директор АСД

Кремена Атанасова Боянова

Оперативен счетоводител

Иван Кирилов Моралиев

Работник поддръжка, Огняр

Татяна Русева Стефанова

Хигиенист

Марийка Янкова Моралиева

Хигиенист

Иван Димитров Недялков

 

Елена Димитрова Ангелова

Охрана

Образователен медиатор

Сподели: