Вторник 18, Юни 2024г.

             НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ НА ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР. СВИЛЕНГРАД

 

 

   

Кремена Атанасова Боянова

Оперативен счетоводител

Иван Кирилов Моралиев

Работник поддръжка, Огняр

Татяна Русева Стефанова

Хигиенист

Марийка Янкова Моралиева

Хигиенист

Иван Димитров Недялков

 

Веселин Христов Данев

Охрана

Образователен медиатор

Сподели: