Вторник 18, Юни 2024г.

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.

Публикувана на: 27.04.2017г.

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.

/article_images/source/naredba_10_01.09.2016_organizacia_dejnosti_obr.pdf

Сподели: