Вторник 18, Юни 2024г.

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

По проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ОУ "Любен Каравелов", гр. Свиленград сформира:

7 групи по Дейност 2 за обучение на ученици от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда (общо 40 ученици)

2 групи по Дейност 3 за обучение на учители  за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда (общо 13 пед. специалисти)

1 група по Дейност 3 за обучение на образователен медиатор и родители за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда (1 медиатор и 4 родители)

 

 

2 групи допълнителни по Дейност 2 за обучение на ученици от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда (общо 12 ученици - ПЪРВОКЛАСНИЦИ за учебната 2021/2022 г.)

 

По дейност 1 на проекта, училището получи 15 бр. лаптопи за ученици, 4 бр. лаптопи за учители и 3 бр таблети за ученици за обучение от растрояние в електронна среда.

Сподели: