Вторник 18, Юни 2024г.

Групи по преодоляване на обучителни трудности в ОУ "Любен Каравелов", гр. Свиленград по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ и програми на групите

Публикувана на: 24.10.2019г. (обновена на: 21.01.2020 12:12:00)

1. БЕЛ - 1 клас Програма /article_images/source/1. BEL.docx

2. Математика - 4 клас - Програма /article_images/source/1. MATEMATIKA.docx

3. БЕЛ - 2 клас Програма - /article_images/source/2. BEL.docx

4. Математика - 2 клас Програма - /article_images/source/2. MATEMATIKA.docx

5. БЕЛ - 3 клас Програма - /article_images/source/3. BEL.docx

6. Математика - 3 клас Програма - /article_images/source/3. MATEMATIKA.docx

7. БЕЛ - 4 клас Програма - /article_images/source/4. BEL.docx

8. БЕЛ 5 и 6 клас Програма - /article_images/source/5.6. BEL.docx

9. Човекът и прородата 5 и 6 клас - Програма- /article_images/source/5.6. CHP.docx

10. БЕЛ 7 клас - Програма /article_images/source/7. BEL.docx

11. Математика - 7 клас Програма - /article_images/source/7. MATEMATIKA.docx

Сподели: