Понеделник 25, Септември 2023г.
Текущи новини
Публикувана на: 30.09.2022г.

Група „Краезнание“  към ОУ „Любен Каравелов“, "Дейност 5"  по проект № BG05M2OP001-3.006-0001-C01 „Знам и мога“ с бенефициент СУ „Д-р П. Берон“ и ръководител Стефан Каймаков

Публикувана на: 30.09.2022г.

Група „Тенис на маса“  към ОУ „Любен Каравелов“, "Дейност 4"  по проект № BG05M2OP001-3.006-0001-C01 „Знам и мога“ с бенефициент СУ „Д-р П. Берон“ и ръководител Георги Станев

Публикувана на: 30.09.2022г.

Група „Футбол“ към ОУ „Любен Каравелов“, Дейност 3"  по проект № BG05M2OP001-3.006-0001-C01 „Знам и мога“ с бенефициент СУ „Д-р П. Берон“ и ръководител Владимир Бъчваров

Публикувана на: 30.09.2022г.
Публикувана на: 15.09.2022г.

Тренировъчен лагер за деца историци в гр. Варна от ОУ „Любен Каравелов“,  по проект № BG05M2OP001-3.006-0001-C01 „Знам и мога“ с ръководители Владимир Бъчваров, Георги Станев