Вторник 16, Април 2024г.

Всичките 7 групи, по проект "Твоят час" участваха в организирането и провеждането на Коледното тържество на училището.

Група за занимания по интереси "Екология" -  Оборка на училищния двор и беседа сред дърветата.

Група за занимания по интереси "Екология" -  Изработка на гнезда на различни видове птички с естествени материали на открито

Група за занимания по интереси "Да съхраним българската традиция" -  Ръчна изработка на мартенички с традиционни материали - вълнена прежда

Група за занимания по интереси "Екология" -  Обоняние, Вкус, Шум, Усет

Група за занимания по интереси "Екология" -  Сместане на вещества - вода и кислород. Агрегатни състояния.

Група за занимания по интереси "Да съхраним българската традиция" -  Изработка на сурвачки от дърво с традиционни материали.

 

Група за обучителни затруднения "Допълнително обучение по БЕЛ в начален етап за ученици от VII клас" участие в коледното тържество на училището