Вторник 26, Септември 2023г.
Публикувана на: 21.09.2021 г.

5-ти октомври - неучебен ден! 

Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 21.09.2021 12:24:00)

Начало и край на учебните часове

Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 21.09.2021 12:15:00)

ГРАФИК НА ДЕЖУРНИТЕ УЧИТЕЛИ ПЪРВИ СРОК 2021/2022 учебна година

Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 21.09.2021 12:35:00)

График на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение, за учебната 2021/2022 година

ГРАФИЦИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИ УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 21.09.2021 13:47:00)

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИТЕ  И КЛАСНИ РАБОТИ 

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА ПО  КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ

 

Публикувана на: 01.09.2021 г. (обновена на: 21.09.2021 12:43:00)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПЪВИ СРОК, УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Публикувана на: 01.09.2021 г. (обновена на: 21.09.2021 12:44:00)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ – НАЧАЛЕН ЕТАП ПЪВИ СРОК, УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА