Вторник 18, Юни 2024г.
Публикувана на: 28.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 09:07:00)

5-ти октомври - неучебен ден! 

Публикувана на: 20.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 09:37:00)

График на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение, за учебната 2023/2024 година

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 09:48:00)

Начало и край на учебните часове

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 09:06:00)

ГРАФИК НА ДЕЖУРНИТЕ УЧИТЕЛИ ПЪРВИ СРОК 2023/2024 учебна година

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 09:28:00)

ГРАФИЦИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИ УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Публикувана на: 15.09.2023 г.

Ваканции и почивни дни 2023/2024 г.

Публикувана на: 14.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 09:01:00)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ – НАЧАЛЕН ЕТАП ПЪВИ СРОК, УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Публикувана на: 14.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 09:40:00)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПЪВИ СРОК, УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА