Петък 14, Август 2020г.

Изпити поправителна сесия за учениците в дневна и самостоятелна форма на обучене  от 7 клас.

Изпити поправителна сесия за учениците в дневна и самостоятелна форма на обучене  от 4 до 6 клас.

Изпити поправителна сесия за учениците в самостоятелна форма на обучене над 16-годишна възраст от 1 до 3 клас.

Публикувана на: 16.03.2020 г.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНЕ

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", гр. Свиленград за

ПРОГРАМА и организацията на дистанционното обучение с приложени:

ПРОГРАМА ЗА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК - Приложение 1

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНЕ - Приложение 2

Публикувана на: 16.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 11:48:00)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ – НАЧАЛЕН ЕТАП ПЪВИ СРОК, УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Публикувана на: 15.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 10:08:00)

ГРАФИК НА ДЕЖУРНИТЕ УЧИТЕЛИ ПЪРВИ СРОК 2019/2020 учебна година

Публикувана на: 15.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 10:09:00)

Начало и край на учебните часове