Понеделник 25, Септември 2023г.
Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:40:00)

ПРАВИЛНИК за пропускателния режим в ОУ "Любен Каравелов", гр. Свиленград

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:14:00)

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ„ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

И ПРОГРАМА ОРЕС

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:52:00)

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:11:00)

МЕХАНИЗЪМ ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ И ЗАДЪРЖАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ УЧ. 2022/2023 ГОД.

План БДП 2022-2023

 

 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО по БЕЛ в 4 клас

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО по МАТЕМАТИКА в 4 клас

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НВО 7 клас