Четвъртък 25, Юли 2024г.
Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 10:59:00)

МЕХАНИЗЪМ ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ И ЗАДЪРЖАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ УЧ. 2023/2024 ГОД.

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 10:16:00)

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НВО 7 клас

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 10:07:00)

ГОДИШЕН ПЛАН С ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 учебна година

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 10:49:00)

Вътрешни правила за защита на личните данни

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 10:26:00)

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

В  О У“Л.Каравелов“

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 09:56:00)

П Л А Н ЗА ЗАЩИТА НА УЧЕНИЦИТЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ЛЮБЕН  КАРАВЕЛОВ“ ГР. СВИЛЕНГРАД,  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЛАСТ ХАСКОВО

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 09:01:00)

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПОВИШАВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА ЗА 4 и 7 КЛАС

Публикувана на: 21.02.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 09:55:00)

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БДП за 2023 година