Понеделник 25, Септември 2023г.
Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:03:00)

Вътрешни правила за защита на личните данни

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:09:00)

ГОДИШЕН ПЛАН С ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 учебна година

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:27:00)

П Р О Г Р А М А за работата на групата по условия на труд в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Свиленград 

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:42:00)

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

В  О У“Л.Каравелов“

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:52:00)

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:35:00)

ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР. СВИЛЕНГРАД 

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 20.09.2022 14:39:00)

Правилник за дейността на училището

Публикувана на: 15.09.2021 г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година