Понеделник 25, Септември 2023г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БДП за 2023 година

Публикувана на: 21.02.2023г.

БДП

Актуализиран ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БДП за 2023 година, съобразен с 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 – 2030 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО

ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021-2030 Г.

СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2021-2030) 

Сподели: