Четвъртък 30, Юни 2022г.
Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 21.09.2021 13:22:00)

ПРАВИЛНИК за пропускателния режим в ОУ "Любен Каравелов", гр. Свиленград

Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 21.09.2021 13:02:00)

ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР. СВИЛЕНГРАД 

Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 21.09.2021 13:35:00)

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 21.09.2021 13:37:00)

Правилник за дейността на училището

Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 21.09.2021 12:01:00)

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците

Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 21.09.2021 12:19:00)

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ

В ОУ „Любен Каравелов“, гр. Свиленград

Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 21.09.2021 12:20:00)

Правилник за безопасни условия на труд в ОУ "Любен Каравелов", гр. Свиленград

 

 

 

Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 21.09.2021 13:16:00)

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

В  О У“Л.Каравелов“