Сряда 08, Февруари 2023г.
Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:08:00)

П Л А Н ЗА ЗАЩИТА НА УЧЕНИЦИТЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ЛЮБЕН  КАРАВЕЛОВ“ ГР. СВИЛЕНГРАД,  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЛАСТ ХАСКОВО

Публикувана на: 15.09.2022 г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ 

Публикувана на: 15.09.2022 г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. (1-7 клас)

Публикувана на: 26.08.2022 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПОВИШАВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО ПО БЕЛ ЗА 7 КЛАС

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:53:00)

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:37:00)

Правилник за безопасни условия на труд в ОУ "Любен Каравелов", гр. Свиленград

 

 

 

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 24.08.2022 11:52:00)

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Публикувана на: 24.08.2022 г. (обновена на: 20.09.2022 14:39:00)

Правилник за дейността на училището