Петък 14, Август 2020г.
Публикувана на: 16.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 09:36:00)

Програма за провеждането на начален инструктаж по правилата за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Свиленград за учебната 2019/2020 година

Публикувана на: 16.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 09:48:00)

План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза

Публикувана на: 16.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 09:03:00)

ПРОГРАМА

ЗА

ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ УЧЕБНА 2019/2020  ГОДИНА

Публикувана на: 16.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 09:27:00)

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ УЧЕБНА 2019/2020  ГОДИНА

Публикувана на: 15.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 11:51:00)

ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР. СВИЛЕНГРАД ЗА УЧ. 2019/2020

Публикувана на: 15.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 10:08:00)

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците

Публикувана на: 15.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 09:50:00)

П Л А Н ЗА ЗАЩИТА НА УЧЕНИЦИТЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ЛЮБЕН  КАРАВЕЛОВ“ ГР. СВИЛЕНГРАД,  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЛАСТ ХАСКОВО

Публикувана на: 15.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 11:09:00)

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи