Сряда 22, Май 2024г.
Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 10:24:00)

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 10:16:00)

ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР. СВИЛЕНГРАД 

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 09:19:00)

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 10:12:00)

ПРОГРАМА  ЗА ОЦЕНКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

В ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, ГР. СВИЛЕНГРАД

 

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 10:48:00)

П Р О Г Р А М А

за провеждане на периодично обучение по правилата за осигуряване

на здравословни и безопасни условия на труд

на ОУ „Любен Каравелов“, гр. Свиленград

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 10:55:00)

Програма за здравословни и безопасни условия на труд в ОУ "Любен Каравелов", гр. Свиленград

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 10:28:00)

Програма за провеждането на начален инструктаж по правилата за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Свиленград 

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 13.10.2023 10:26:00)

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

В  О У“Л.Каравелов“