Понеделник 25, Септември 2023г.
Текущи новини
Публикувана на: 18.06.2020г.

В ОУ „Любен Каравелов“ стартира проект № BG05M2OP001-3.006-0001-C01 „Знам и мога“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване“.

Публикувана на: 14.04.2020г.

Дарителска кампания „Заедно срещу пандемията“ на ОУ „Любен Каравелов“, гр. Свиленград продължи с раздаването на 140 козунака и 700 великденски яйца

Публикувана на: 02.11.2019г.

Учениците от групите за занимания по интереси от ОУ"Любен Каравелов", гр. Свиленград, сформирани по Наредбата за приобщаващо образование, посетиха Музей на авиацията - Крумово и Регионален природонаучен музей - гр. Пловдив. Екскурзията бе организирана и платена от Община Свиленград. 

 

Публикувана на: 14.03.2019г.

УЧИЛИЩНИЯТ ОТБОР ПО ТЕНИС НА МАСА НА ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ОБЛАСТЕН ШАМПИОН

 

Публикувана на: 20.09.2018г.

ГРАФИК НА РЕДОВНАТА ФЕВРУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ  ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - НАД 16-ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г. за I, IV, V, VI и VII  клас